Szkolenia zamknięte

Dedykowane, wewnętrzne, in-company

Dlaczego szkolenia w Instytucie Edukacji Administracji i Biznesu?

Oferujemy Państwu wsparcie w realizacji  szkoleń zamkniętych oraz  długoterminowych projektów rozwojowych. Wartość oferowanych przez nas rozwiązań szkoleniowych opiera się na:

 • zapewnieniu rezultatów ( wzrost kompetencji, umiejętności, zmiana postaw i  motywacji  wśród Uczestników),
 • skoncentrowaniu na Państwa potrzebach szkoleniowych,
 • kompleksowym wsparciu  (w tym również pełnej logistyce)
 • przywiązywaniu dużej wagi do transferu wiedzy i umiejętności,
 • profesjonalnej i kompetentnej kadrze - ekspertach w swoich dziedzinach o doskonałych umiejętnościach trenerskich,
 • gwarancję satysfakcji uczestników szkoleń,
 • innowacyjnych formach realizacji.
lodka

Proces szkoleniowy

Pomagamy na każdym etapie

Krok I
Diagnoza i analiza potrzeb szkoleniowych

W ramach diagnozy potrzeb przeprowadzamy:

 • wywiady z uczestnikami, przełożonymi,
 • testy, ankiety, kwestionariusze i arkusze samooceny,
 • grupy fokusowe,

„Czasem trzeba zrobić krok w tył, aby z perspektywy zobaczyć pełniejszy obraz”

 

Krok II
Formułowanie strategii szkoleniowej

To czas w procesie szkoleniowym, w którym:

 • definiujemy oczekiwane cele szkoleniowe, wskaźniki wiodące oraz sposoby ich monitorowania,
 • opracowujemy strukturę i szczegółowe programy szkoleń dostosowane do tabeli celów,
 • przedstawiamy  ekspertów-trenerów realizujących szkolenie,
 • opracowujemy  kalendarium szkoleń (projekty długoterminowe),
 • planujemy logistykę szkoleń.

 

Krok III
Realizacja projektu

Projekt szkoleniowy:

 • oparty jest  zawsze o analizę potrzeb i dostosowany do postawionych celów,
 • skoncentrowany na dostarczaniu skutecznych narzędzi i wspólnym wypracowywaniu rozwiązań,
 • zawsze wzmocniony indywidualnym arkuszem rozwoju, multimedialnymi pigułkami wiedzy i fiszkami.

Projekt szkoleniowy nie  kończy się na samym szkoleniu. To dopiero początek pracy.
Proponujemy:

 • sesje follow up,
 • grupowe spotkania wdrożeniowe Uczestników z trenerem,
 • monitorowanie wdrożenia  planów rozwojowych,
 • coaching, e-mentoring,
 • komunikację z Uczestnikami przez platformę on-line.

 

Krok IV
Faza wdrożeń i oceny

Podsumowanie i ocena wyników projektu

W ramach podsumowania przygotowujemy zestawienia, które m. in. zawierają:

 • poziom zaangażowania, zdarzenia krytyczne,
 • ocenę stopnia faktycznego wykorzystania szkolenia na stanowisku pracy,
 • ocenę stopnia realizacji pomysłów wdrożeniowych,
 • ocenę zmiany zachowań,
 • wnioski na przyszłość z perspektywy firmy (inwestora) jak i Uczestnika szkolenia.


W ocenie efektów szkoleń stosujemy  metody, dzięki którym można powiązać efekty szkoleń  z rezultatami, jakie chcą osiągnąć nasi Klienci (stosujemy nowy model ewaluacji szkoleń Donalda Kirkpatricka, metodę Success Case).