Terminy: wszystkie

Efektywne zarządzanie czasem w pracy urzędnika

22-23 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

02-03 wrzesnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Trudny Klient w Administracji Publicznej

11-12 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Autoprezentacje i wystąpienia publiczne

18-19 lutego 2021,Warszawa

zarezerwuj

03-04 listopada 2021,Warszawa

zarezerwuj

Efektywność w komunikacji interpersonalnej w urzędzie

04-05 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

17-18 listopada 2021,Warszawa

zarezerwuj

Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

12-13 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Profesjonalna obsługa Klienta i budowanie relacji w Urzędzie

18-19 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

20-21 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Asertywność w administracji

18-19 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

16-17 wrzesnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Trening skuteczności i zmiany nawyków

25-26 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Budowanie marki i autorytetu w administracji

11-12 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

07-08 wrzesnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Protokół dyplomatyczny i etykieta urzędnicza

06-07 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Wywieranie wpływu i perswazje w biznesie

19-20 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Komunikacja w urzędzie

19-20 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Trening medialny z Aleksandrem Dzięciołowskim

12-13 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Zarządzanie emocjami

10-11 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

Sztuka mówienia: głos

13-13 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Wypalenie zawodowe.

15-16 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową X,Y,Z

13-14 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Zarządzanie zmianą

01-02 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

27-28 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Zarządzanie zespołem pracowniczym - poziom I

01-02 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Zarządzanie zespołem pracowniczym - poziom II - budowanie zespołu

06-07 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany plus

20-21 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

21-22 października 2021,Warszawa

zarezerwuj

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

16-17 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

Zarządzanie konfliktem w administracji

26-27 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Rozmowa oceniająca

30-31 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

Motywowanie indywidualne i zespołowe. Motywacja 3.0. Automotywacja.

22-23 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w urzędzie

28-29 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Zarządzanie szkoleniami i rozwój pracowników w Administracji

15-16 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Lider Transformacyjny. Zarządzanie w czasach ciągłych zmian.

11-12 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

Skuteczene motywowanie

01-02 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Delegowanie zadań i odpowiedzialności

10-11 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

Zarządzanie wiedzą

21-22 stycznia 2021,Warszawa

zarezerwuj

12-13 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Ocena pracownika i udzielanie informacji zwrotnej

24-25 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Szkoła Dyrektora 5.0

19-22 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Onboarding

07-07 czerwca 2021,Warszawa

zarezerwuj

Zarządzanie szkoleniami i rozwój pracowników w Administracji

15-16 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Opis i wartościowanie stanowisk pracy

23-24 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

12-13 października 2021,Warszawa

zarezerwuj

Rekrutacja i selekcja w administracji

12-13 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Assessment i Development Center w Administracji

21-23 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

08-10 listopada 2021,Warszawa

zarezerwuj

Komunikacja wewnętrzna w administracji

24-25 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

Akademia Trenera Wewnętrznego

25-26 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

23-24 wrzesnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Prawidłowa dokumentacja pracownicza – od umowy do świadectwa pracy

06-07 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Ochrona danych osobowych

07-08 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Prawo pracy w administracji - najnowsze zmiany

29-30 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Systemy ocen pracowniczych

20-21 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Prowadzenie efektywnych spotkań, zebrań i sesji problemowych

22-23 kwietnia 2021,Warszawa

zarezerwuj

Mapowanie procesów ZZL w administracji

24-25 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

Szkoła ZZL w administracji

10-13 maja 2021,Warszawa

zarezerwuj

Modele kompetencyjne w ZZL

04-05 marca 2021,Warszawa

zarezerwuj

01-02 wrzesnia 2021,Warszawa

zarezerwuj